Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud Praha-východ

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 17 E 20/2017-72 včetně rozhodnutí odvolacího soudu o tomto rozhodnutí 17 Co 281/2017-82

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
IČ: 01791249
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
d066b982-d354-4812-8e53-67104eca274c a s běžným číslem 25129/2018 bylo
doručeno dne 20.06.2018 11:19:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.