Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 27.02.2018 ve věci sp. zn. 5 Cmo 380/2017

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zdvořile požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 27.02.2018, sp. zn. 5 Cmo 380/2017.

Předem děkuji a zůstávám s přátelským pozdravem,

Mgr. Ing. Jiří Komárek, advokát

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne 27.02.2018 ve věci sp. zn. 5 Cmo
380/2017" s evidenčním číslem 64745702-aa3f-47cc-89be-96b544416bcc a s
běžným číslem 16651/2022 bylo doručeno dne 11.11.2022 20:46:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Si 467/2022

 

 

Vážený pan

Mgr. Ing. Jiří Komárek

 

 

 

K Vaší žádosti ze dne 14. 11. 2022 Vám v příloze zasíláme anonymizované
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 Cmo 380/2017.

 

S pozdravem

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze