Žádost o zaslání anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci KS Praha 20 Co 2/2020

Mgr. Iveta Zouharová vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,žádám í o zaslání anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci KS Praha 20 Co 2/2020

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného konečného rozhodnutí ve věci KS Praha 20 Co 2/2020" s
evidenčním číslem 0cce222e-1b85-4499-8f73-10b93e9c5b60 a s běžným číslem
86919/2022 bylo doručeno dne 16.09.2022 12:40:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

3 přílohy

 

 

 

Vážení,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti a zároveň
si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

email : [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]