Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Iveta Zouharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 25 Co 260/2020-548

Čekáme, až si Mgr. Iveta Zouharová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 25 Co 260/2020-548

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí č.j. 25 Co 260/2020-548" s evidenčním číslem
ab8a036f-3bd9-4de1-9347-5cc73299f5af a s běžným číslem 214122/2022 bylo
doručeno dne 23.06.2022 07:50:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Iveta Zouharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.