Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci 43 T 7 /2019. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
7271c9d4-41ba-4732-a7d1-e37953eb74c8 a s běžným číslem 204561/2021 bylo
doručeno dne 19.09.2021 14:19:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fajmonová Alena, Krajský soud v Brně

2 přílohy

Dobrý den, vážená paní Karová, v příloze zasílám odpověď na Vámi zaslanou
žádost o informace ke Krajskému soudu v Brně.

 

S pozdravem

 

 

 

Alena Fajmonová

referentka správy soudu a spisovny

 

mail: [1][emailová adresa]

tel: +420 546 513 361 | fax: +420 546 513 362 | IDDS: 5wwaa9j
Krajský soud v Brně | Rooseveltova 16 | 601 95 Brno | [2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/