Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Ing. Aneta Kubínová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 3 Cmo 72/2016-90

Čekáme, až si Mgr. Ing. Aneta Kubínová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Mgr. Ing. Aneta Kubínová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 3 Cmo 72/2016-90.

S přátelským pozdravem

Mgr. Ing. Aneta Kubínová
advokátka

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 3 Cmo
72/2016-90" s evidenčním číslem 5524e4f4-afbe-492d-8781-9a7ce893da76 a s
běžným číslem 11669/2021 bylo doručeno dne 15.07.2021 15:47:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ducháčová Jitka, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Mgr. Ing. Aneta Kubínová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.