Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne ze dne 23. 10. 2019, č. j. 3 Cmo 96/2019-235

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Slavík

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 23. 10. 2019, č. j. 3 Cmo 96/2019-235.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jiří Slavík
patentový zástupce

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne ze dne 23. 10. 2019, č. j. 3 Cmo
96/2019-235" s evidenčním číslem 121977fa-b49c-414a-81b4-18b82b3bb43b a s
běžným číslem 6410/2021 bylo doručeno dne 17.04.2021 13:41:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

5 příloh

 

                                                                              
                  Sp. zn.: Si 132/2021  

 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

Náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha – Pankrác

tel.: 261 196 111, e-mail: [1]Instituce [Vrchní soud v Praze vyžaduje e-mail], IDDS: 3fvabbh

 

 

[2]Vážený pan Jiří SlavíkNAŠE ZNAČKA: Si 132/2021

VAŠE ZNAČKA:                                                     

VYŘIZUJE: Alena Baldová           

DNE: 27. 04. 2021

                                                       
                             

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 19. 4. 2021 zasíláme požadované rozhodnutí Vrchního
soudu v Praze č. j.  3 Cmo 96/2019-235.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Kateřina Kolářová, v. r.

z pověření předsedy

Vrchního soudu v Praze

 

 

Za správnost: A. Baldová

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Vrchní soud v Praze vyžaduje e-mail]

Jiří Slavík

Povinný subjekt: VRCHNÍ SOUD V PRAZE, Náměstí Hrdinů 1300, 140 00 Praha – Pankrác

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Potvrzuji přijetí této zprávy a děkuji.

S pozdravem,

Jiří Slavík