Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178

Dotaz byl úspěšný.

Jiří Slavík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile Vás žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jiří Slavík
patentový zástupce

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne 2. 4. 2019, č. j. 2 Cm 28/2017-178" s
evidenčním číslem 4e491b7c-0dd4-45fc-9eab-6973612f97c3 a s běžným číslem
123188/2021 bylo doručeno dne 17.04.2021 14:26:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #8939 e-mail] ??

 

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #8939 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8939 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #8939 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

Jiří Slavík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Potvrzuji doručení této e-mailové zprávy.

S pozdravem,

Jiří Slavík