Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Táboře

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci 3T 36/2016 vzešlého z jednání, které bylo nařízeno na den 11.5.2018

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, IČ: 01791249
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6

Okresní soud v Táboře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
b79daf9e-1327-4caa-82c7-16a71236df66 a s běžným číslem 14155/2018 bylo
doručeno dne 01.06.2018 13:33:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Táboře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Křemenová Ivana, Okresní soud v Táboře

3 přílohy