Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 11. 6. 2020 ve věci
30 T 6/2019 a dále rozhodnutí odvolání 3 To 77/ 2020 a 3 To 78/2020. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
78337ae9-f8c3-4b15-a58f-58618e723765 a s běžným číslem 297576/2020 bylo
doručeno dne 28.12.2020 08:14:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

3 přílohy

 

Vážená paní,

 

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 28. 12. 2020 o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších
předpisů, v příloze zasílám přípis ze dne 5. 1. 2021, sp. zn. Si 1372/2020
společně a anonymizovanými rozhodnutími a zároveň s výzvou na zaplacení
poplatku.

 

Zároveň Vás žádám o potvrzení převzetí. Pokud převzetí nepotvrdíte do
následujících 3 pracovních dnů, bude Vám výzva na zaplacení poplatku
zaslána poštou.

 

Děkuji.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555