Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Soňa Cingrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Čekáme, až si Soňa Cingrová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Soňa Cingrová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 9 Co 1644/2018 ze dne 28.12.2018. Požadovaný dokument mi zašlete elektronicky na e-mail.

S přátelským pozdravem,

Soňa Cingrová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
01f4835e-48f3-4d02-bbed-952dff4a52a9 a s běžným číslem 178247/2019 bylo
doručeno dne 16.08.2019 09:52:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 16. 8. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1078/2019.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Soňa Cingrová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.