Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 17.8.2018 ve věci
32 T 4/2018 a dále ze dne 31.10.2018 ve věci 5 To 71/2018. Informace žádám poskytnout v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
1fa9b9dd-6260-4d23-a514-0b6a01261784 a s běžným číslem 163743/2019 bylo
doručeno dne 31.07.2019 10:31:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šimáková Petra, Krajský soud v Ostravě

4 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 31. 7. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 1003/2019 spolu s požadovaným
rozhodnutím.

 

S pozdravem

 

 

 

Petra Šimáková

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

 

telefon: 596 153 566