Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 30. 4. 2014, č. j. 10 Co 16/2014-78.

Dotaz byl úspěšný.

Mgr. Iveta Zouharová

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 30. 4. 2014, č. j. 10 Co 16/2014-78.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Iveta Zouharová

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí ze dne 30. 4. 2014, č. j. 10 Co 16/2014-78." s
evidenčním číslem 4becdc8e-4d6d-49f8-8d89-0daee2535d64 a s běžným číslem
146393/2019 bylo doručeno dne 11.07.2019 10:18:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 11. 7. 2019 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 875/2019.

 

S pozdravem

 

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555