Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

prosím o zaslání anonymizovaného rozhodnutí ze dne 19. 12. 2018 ve věci
52 T 8/2018 a dále ze dne 19.3.2019 ve věci 4 To 8/ 2019. Informace žádám poskytnout v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Karová

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
c7b5f105-feeb-4585-9d00-5abe44f98ca3 a s běžným číslem 91725/2019 bylo
doručeno dne 03.05.2019 11:49:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu