Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 14 Co 47/2018

Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

¨Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ:01791249

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
4b1fef60-38e2-4446-b206-ab6ae3a8f4a8 a s běžným číslem 141623/2018 bylo
doručeno dne 15.12.2018 17:30:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 382/2018 Mgr. Jana Kalistová, soudní
exekutorka
 
Exekutorský úřad Praha 8
Vaše značka:  
Vyřizuje: Mgr. Bc. Renata Vilímovská 671/10
Brabencová
DNE: 18. prosince 2018 160 00 Praha 6

 

Poskytnutí informace

 

Vážená paní exekutorko,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 15. 12. 2018
prostřednictvím emailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí 
anonymizovaného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 14 Co 47/2018.

 

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že Vámi požadovaná informace je tímto
poskytnuta zasláním opisu rozhodnutí (usnesení) Krajského soudu v Plzni ze
dne 20. 3. 2018, č. j. 14 Co 47/2018-49, a to v anonymizované podobě.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Bc. Renata Brabencová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

 

 

Příloha: opis anonymizovaného rozhodnutí

 

 

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]