Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Kroměříži

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, Vážený pane,

o zaslání anonymizovaného rozhodnut ze 18. 09. 2018, které vydal Krajský soud v Brně ve věci sp. zn. 6 To 225/2018, s tím, že mám požádat o jeho poskytnutí Váš soud,

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
e85ceeed-ab80-4c20-a850-afef501d4f8d a s běžným číslem 31198/2018 bylo
doručeno dne 05.11.2018 14:29:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kroměříži

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kroměříži

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
e85ceeed-ab80-4c20-a850-afef501d4f8d a s běžným číslem 31198/2018,
doručené dne 05.11.2018 v 14:29:12 a ověřené dne 05.11.2018 v 14:31:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 380/2018" a ke zpracování dne
06.11.2018 v 07:00:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kroměříž

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekaninova Jarmila, Okresní soud v Kroměříži

2 přílohy

Dobrý den,

k pokynu předsedy soudu v příloze zasílám informace k Vaší žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 11.
2018 vedené u zdejšího soudu pod sp. zn. 0 Si  380/2018.

Obratem, nejpozději do tří dnů, nám prosím potvrďte doručení.

S pozdravem

 

Jarmila Sekaninová

Okresní soud v Kroměříži