Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, Vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 10 C 148/2015-122 a rozhodnutí ve věci 2 T 94/2016.

Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
98127c88-ccbc-4ed4-952a-1dfa91a4f30c a s běžným číslem 33759/2018 bylo
doručeno dne 05.11.2018 14:25:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
98127c88-ccbc-4ed4-952a-1dfa91a4f30c a s běžným číslem 33759/2018,
doručené dne 05.11.2018 v 14:25:36 a ověřené dne 05.11.2018 v 14:26:47,
bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 146/2018" a ke zpracování dne
09.11.2018 v 10:24:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Žďár nad Sázavou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kratochvil Ivan Bc., Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

4 přílohy

Na základě Vaší žádosti ze dne 5. listopadu 2018 Vám V příloze zasílám
požadovaná anonymizovaná rozhodnutí sp. zn. 10 C 148/2015-122 a 2 T
94/2016.

 

S pozdravem

 

Ivan Kratochvil – ředitel správy soudu

-------------------------------------------------------------

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

tel.: 566 682 611(IC)

fax: 546 582 110

[1]www.justice.cz

ukázat citované pasáže