Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, Vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného KSPH 70 INS 9277/2015-A-8 včetně rozhodnutí Vrchního soudu VSPH 852/2015-A-21.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
635fa343-0ca0-4e21-b1ee-3e65159ec103 a s běžným číslem 100852/2018 bylo
doručeno dne 05.11.2018 14:23:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám sdělení Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací

a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

 

S pozdravem

 

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní,

 

v příloze zasílám doplnění odpovědi k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

Tel.: 257 005 412

[emailová adresa]