Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Českém Krumlově

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Českém Krumlově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 13 EXE 2067/2014-64 včetně rozhodnutí odvolacího soudu č.j. 24 Co 1583/2017-118.
Děkuji za spolupráci.
S úctou

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Českém Krumlově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
bf62a02e-6f13-4e69-8029-fb9de8eef82b a s běžným číslem 25004/2018 bylo
doručeno dne 30.10.2018 18:56:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Českém Krumlově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Plišková Eva Ing., Okresní soud v Českém Krumlově

5 příloh

Vážená paní,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Eva Plišková

ředitelka správy soudu

Okresní soud v Českém Krumlově

tel. +420 380 706 101

email: [emailová adresa]