Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Třebíči

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Třebíči měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Povinný subjekt: Okresní soud v Třebíči

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 15 EXE 608/2014-80

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791949

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
cc932ca1-85e2-4734-895b-3cc60a6146b7 a s běžným číslem 27420/2018 bylo
doručeno dne 25.10.2018 14:01:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Třebíči

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
cc932ca1-85e2-4734-895b-3cc60a6146b7 a s běžným číslem 27420/2018,
doručené dne 25.10.2018 v 14:01:55 a ověřené dne 25.10.2018 v 14:02:25,
bylo přiřazeno ke spisové značce "16 SI 257/2018" a ke zpracování dne
29.10.2018 v 07:12:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Třebíč

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.