Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Třebíči

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 15 EXE 608/2014-80

S přátelským pozdravem,
Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
7623c649-db8d-4a34-a6f7-8bb9ed43079a a s běžným číslem 27417/2018 bylo
doručeno dne 25.10.2018 13:56:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Třebíči

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Třebíči

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
7623c649-db8d-4a34-a6f7-8bb9ed43079a a s běžným číslem 27417/2018,
doručené dne 25.10.2018 v 13:56:14 a ověřené dne 25.10.2018 v 14:00:39,
bylo přiřazeno ke spisové značce "16 SI 257/2018" a ke zpracování dne
29.10.2018 v 07:06:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Třebíč

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Ludmila, Okresní soud v Třebíči

2 přílohy

V příloze zasílám anonymizované usnesení 15 EXE 608/2014.

 

Ludmila Slaninová

vedoucí soudní kanceláře

OS Třebíč

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

  • Attachment

    image.png

    13K Download

  • Attachment

    prvopis 16 SI 257 2018 11 05 13 46 48 P pis pouze hlavi ka opk Mgr.Jana Kalis 1 dokument.docx

    27K Download View as HTML

Slaninová Ludmila, Okresní soud v Třebíči [1]5/11/2018

V příloze zasílám odpověď na Váš dotaz dle z. č. 106/99 Sb.

 

Ludmila Slaninová

vedoucí soudní kanceláře

OS Třebíč

Informace pro všechny, o.s.
Uralská 3
160 00 Praha 6

[2]www.infoprovsechny.cz

[3]Vložený obrázek 1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/za...
2. http://www.infoprovsechny.cz/