Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud Frýdek-Místek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. - 13 C 125/2014-264 včetně rozhodnutí odvolacího soudu o tomto rozhodnutí sp.zn. 11 CO 371 / 2017

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
16000 Praha 10
IČ: 01791249

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
49781c43-1910-4686-8d53-9fd9e0e688da a s běžným číslem 71681/2018 bylo
doručeno dne 08.10.2018 14:56:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Frýdku-Místku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud Frýdek-Místek

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
49781c43-1910-4686-8d53-9fd9e0e688da a s běžným číslem 71681/2018,
doručené dne 08.10.2018 v 14:56:26 a ověřené dne 08.10.2018 v 15:06:38,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 294/2018" a ke zpracování dne
09.10.2018 v 07:53:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Frýdek-Místek

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Silvie Hyklová, Okresní soud Frýdek-Místek

2 přílohy

 

Vážená magistro, Vaší žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. bylo zcela
vyhověno, v příloze poskytujeme požadované.

 

Žádáme o potvrzení doručenía přečtení zprávy nejpozději následující
pracovní den po obdržení informace.

 

S pozdravem

Silvie Hyklová

vyšší soudní úřednice

Okresní soud ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3206

738 13  Frýdek-Místek

tel. kontakt 558411219

email: [emailová adresa]