Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 6 TO 225 / 2018.
Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
160 00 Praha 6
IČ:v01791249

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
9fb4438f-5ce9-4928-8a0b-8d5bfae4b679 a s běžným číslem 197570/2018 bylo
doručeno dne 06.10.2018 21:37:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Angyalossy Eva Mgr., Krajský soud v Brně

1 příloha

Dobrý den,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

Prosím o potvrzení přijetí emailu včetně příloh!

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Eva Angyalossy

Asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí

 

Krajský soud v Brně

Rooseveltova 16, 602 00 Brno

Kancelář č. 153F

E-mail: [1][emailová adresa];
[2][emailová adresa

Tel.: 546 514 092

Mob.: 605 969 283

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:[emailová adresa]