Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Jihlavě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 4 C 91 / 2018.
Děkuji za spolupráci.
S přátelským pozdravem,
Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
16000 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Jihlavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
37db81da-3c91-4752-a497-b601dc7d9ad6 a s běžným číslem 29705/2018 bylo
doručeno dne 06.10.2018 21:30:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Jihlavě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Jihlavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí" s evidenčním číslem
37db81da-3c91-4752-a497-b601dc7d9ad6 a s běžným číslem 29705/2018,
doručené dne 06.10.2018 v 21:30:05 a ověřené dne 06.10.2018 v 21:36:01,
bylo přiřazeno ke spisové značce "50 SI 92/2018" a ke zpracování dne
08.10.2018 v 14:13:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Jihlava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semrádová Kateřina, Okresní soud v Jihlavě

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která je u zdejšího soudu
vedena pod sp. zn. 50 Si 92/2018.

 

S pozdravem

 

Kateřina Semrádová

Okresní soud v Jihlavě

tel.: 567 563 130

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]