Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 8 T 57 / 2018

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Tachově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 8 T 57 / 2018.
Děkuji za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Vilímovská 671/10
16000 Praha 6
IČ: 01791249

Okresní soud v Tachově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí sp.zn. 8 T 57 / 2018" s evidenčním číslem
d7715c60-737a-4ff6-811d-ef66f72d9f0e a s běžným číslem 23071/2018 bylo
doručeno dne 06.10.2018 21:28:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Tachově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Gracliková Martina, Okresní soud v Tachově

2 přílohy

Okresní soud v Tachově

náměstí Republiky 71

347 30  Tachov

25 Si 140/2018

                         

 

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Vážená paní,

 

v příloze k Vaší žádosti ze dne 6. 10. 2018, dle pokynu Mgr. Michaely
Řezníčkové, předsedkyně soudu, zasílám anonymizovaný rozsudek zdejšího
soudu sp. zn. 8 T 57/2018 ze dne 10. 7. 2018.

 

S pozdravem

 

 

Martina Graclíková

ředitelka správy Okresního soudu v Tachově

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 377 867 615

mob: 605 069 393  

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]