Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j.25 EXE 1711/2017-30

Exekutor vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud ve Vyškově

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Vyškově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zdvořile žádám o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 25 EXE 1711/2017-30

S přátelským pozdravem,

Jana Kalistová, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 8

Okresní soud ve Vyškově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizovaného rozhodnutí č.j.25 EXE 1711/2017-30" s evidenčním číslem
cf1beba8-4095-4982-9870-8b7764698ac1 a s běžným číslem 24804/2017 bylo
doručeno dne 10.10.2017 11:14:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Vyškově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Okresní soud ve Vyškově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

urguji odpověď na žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí č.j. 25 EXE 1711/2017-30.
Ve lhůtě dle zákona č. 106/1999 Sb. nebylo vůbec reagováno.

S přátelským pozdravem,
Jana Kalistová

Okresní soud ve Vyškově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
24804/2017" s evidenčním číslem 1eb34ccb-a16d-4c60-8f59-b4a38cc3f292 a s
běžným číslem 26430/2017 bylo doručeno dne 26.10.2017 08:36:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Vyškově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Lenka Jančíková, Okresní soud ve Vyškově

1 příloha

Dobrý den,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, sděluji, že k usnesení Okresního soudu ve
Vyškově č.j. 25 EXE 1711/2017-30 bylo vydáno opravné usnesení, které zatím
není doručeno účastníkům řízení. Po jeho doručení Vám budou zaslány
anonymizované verze obou usnesení.

 

S pozdravem

 

Lenka Jančíková

Okresní soud ve Vyškově

tel: 518 720 225

email: [emailová adresa]

 

 

 

Lenka Jančíková, Okresní soud ve Vyškově

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám vyřízení Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Žádám o potvrzení přijetí.

 

S pozdravem  

 

Lenka Jančíková

Okresní soud ve Vyškově

tel: 518 720 225

email: [emailová adresa]