Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

žádost o zaslání anonymizované verze rozhodnutí sp.zn. KS HK 19 Co 154/2022

Čekáme, až si Vít Bičej přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto zdvořile žádám o zaslání anonymizované verze rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králove sp.zn. 19 Co 154/2022, a to na e-mailovou adresu, případně není-li to možné, pak na adresu Nová 1523, 691 02 Velké Bílovice.

S přátelským pozdravem,
Mgr. Vít Bičej

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - žádost o zaslání
anonymizované verze rozhodnutí sp.zn. KS HK 19 Co 154/2022" s evidenčním
číslem 6de880cf-ad36-49fa-9acf-ceb3080d9954 a s běžným číslem 112342/2022
bylo doručeno dne 22.09.2022 12:39:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vít Bičej prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.