Žádost o zaslání anonymizivaného rozhodnutí ze dne 30.6.2020 ve věci sp. zn. 3 CMO 12 / 2019

Marek Zvěřina vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Marek Zvěřina

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zdvořile požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne ze dne 30.6.2020 ve věci sp. zn. 3 CMO 12 / 2019. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Marek Zvěřina, advokát

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o zaslání
anonymizivaného rozhodnutí ze dne 30.6.2020 ve věci sp. zn. 3 CMO 12 /
2019" s evidenčním číslem f7c89c3d-c880-4d5f-b891-8c67ddbce782 a s běžným
číslem 4238/2022 bylo doručeno dne 15.03.2022 11:13:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

2 přílohy

VRCHNÍ SOUD V PRAZE

SI 112/2022

 

 

Vážený pan

Mgr. Marek Zvěřina

advokát

 

 

 

K Vaší žádosti zasíláme požadované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.
zn. 3 Cmo 12/2019.

 

 

S pozdravem

 

 

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze