kohlerová olga

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,Žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku , sp 5 C 442/2015, -CO 363/2022

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o vynesení
rozsudku" s evidenčním číslem e6eea7fa-858d-43e4-9c49-c348c6e58d47 a s
běžným číslem 13073/2023 bylo doručeno dne 03.10.2023 13:55:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o vynesení
rozsudku" s evidenčním číslem e6eea7fa-858d-43e4-9c49-c348c6e58d47 a s
běžným číslem 13073/2023, doručené dne 03.10.2023 v 13:55:11 a ověřené dne
03.10.2023 v 14:08:20, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 131/2023" a
ke zpracování dne 03.10.2023 v 14:15:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vlček Václav, Nejvyšší soud ČR

5 příloh

Vážená paní Köhlerová,

 

v příloze e-mailu poskytuji informace k Vaší žádosti ze dne 3. 10. 2023,
sp. zn. vide supra.

 

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Vlček

vedoucí oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud