Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Scheinostova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o výjimku

Tereza Scheinostova vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Tereza Scheinostova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tereza Scheinostova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Dobry den,
Mam vystudovane ucitelstvi psychologie a chemie pro SŠ na ZCU, man oborovou statnici z psychologie, a stanici z pedagogiky, praxi v MŠ mam 9 let. Je mozne zazadat o vyjimku, abych si mohla dodelat kvalifikaci na ucitelstvi MS na Jihoceske univerzite v dalsim vzdelavani ucitelu? Pokud ano, kam tuto zadost o vyjimku odeslat? Dekuji

S přátelským pozdravem,

Tereza Scheinostova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
výjimku', zaslané '17.04.2018 09:59:32' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XEWMJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Miklová Jitka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

odbornou kvalifikaci učitele MŠ upravuje ustanovení § 6 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících:
[1]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p... ).
Zákon bohužel výjimku, kterou požadujete, nepřipouští.

 

§ 6

Učitel mateřské školy

(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské
školy,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního
stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a
vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy1 ) v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu učitelů mateřské školy,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské
školy,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání1 ) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu
učitelů mateřské školy,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu
vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8 ), která svým obsahem a formou
odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného
na pedagogiku předškolního věku, nebo

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve
třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného
vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
speciální pedagogiku, nebo

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální
pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

Poznámky

Vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky (podle [2]§ 113 školského zákona)
z předmětu Předškolní pedagogika získá podle § 6 odst. 1  písm. f) zákona
č. 563/2004 Sb. kvalifikaci učitelky MŠ pouze absolventka střední školy
s maturitou v oboru vzdělání Vychovatelství (popř. oboru Výchovná a
humanitární činnost). Absolventka jiné střední školy ani absolventka
Vychovatelství na jiném druhu školy vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky
kvalifikaci učitelky MŠ nezíská.

Absolventka jakékoliv SŠ s maturitou může kvalifikaci učitelky MŠ získat
také zkráceným studiem (podle [3]§ 85 školského zákona) na SŠ v oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Absolventka bakalářského nebo magisterského programu Speciální pedagogika
splní předpoklady k získání kvalifikace učitelky MŠ zřízené pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami stanovené v § 6 odst. 2 písm. a)
zákona. Tímto vzděláním získá podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona také
kvalifikaci učitelky běžné MŠ. 

 

S pozdravem

-------------------------------------------------------

PhDr. Jitka Miklová

odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[4]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 233

e-mail: [5][emailová adresa]

[6]www.msmt.cz

 

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...
2. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
3. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Scheinostova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.