Žádost o usnesení ve věci 7 TO 117 / 2016

Dotaz byl úspěšný.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání usnesení ve věci 7 TO 117 / 2016.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o usnesení ve
věci 7 TO 117 / 2016" s evidenčním číslem
8846de8d-eea7-45e8-8388-6a4cafa85d43 a s běžným číslem 684/2017 bylo
doručeno dne 16.01.2017 11:32:26.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha