Žádost o usnesení ve věci 4 T 42 / 2016

Dotaz byl úspěšný.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání usnesení ve věci 4 T 42 / 2016 ze dne 16. 1. 2017.
Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o usnesení ve
věci 4 T 42 / 2016" s evidenčním číslem
6040d1da-b4aa-4bd3-b83b-91ceb69d3ee9 a s běžným číslem 6144/2017 bylo
doručeno dne 19.01.2017 11:33:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedkyně

Krajského soudu v Praze

 

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme anonymizované usnesení č.j. 4T 42/2016-20765.

 

S pozdravem

 

Iva Semanská

asistentka předsedy Krajského soudu v Praze

tel.: 257 005 412

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]