Žádost o usnesení o rozvode manželstva

Dotaz byl úspěšný.

Simona Posmiková

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
K školským účelem by jsem Vás chtela požádat o poskytnutí usnesení spisová značka 12C 285/2014

S přátelským pozdravem,

Simona Posmiková

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o usnesení o
rozvode manželstva" s evidenčním číslem
ed83daa5-0da6-4a7b-8474-49959d27a8df a s běžným číslem 65419/2018 bylo
doručeno dne 20.11.2018 15:10:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 8

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 8

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o usnesení o
rozvode manželstva" s evidenčním číslem
ed83daa5-0da6-4a7b-8474-49959d27a8df a s běžným číslem 65419/2018,
doručené dne 20.11.2018 v 15:10:23 a ověřené dne 20.11.2018 v 15:10:54,
bylo přiřazeno ke spisové značce "48 SI 282/2018" a ke zpracování dne
21.11.2018 v 15:42:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 8

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Simona Posmiková

Povinný subjekt: Bohdanecká Zuzana JUDr.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Tímto potvrzujui převzetí, děkuji.

S pozdravem,

Simona Posmiková

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

V příloze zasíláme odpověď.

Prosím, potvrďte převzetí.

 

JUDr. Zuzana Bohdanecká

 

Obvodní soud pro Prahu 8

28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice