Žádost o usneseni

Lenka Gerychová vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Olomouci

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Gerychová

Povinný subjekt: Vrchní soud v Olomouci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Žádám o usnesení
6To93/2019

S přátelským pozdravem,

Lenka Gerychová

Vrchní soud v Olomouci

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o usneseni" s
evidenčním číslem c1ee4a44-89d9-43a6-a8b4-a91374bd6f01 a s běžným číslem
1891/2023 bylo doručeno dne 17.03.2023 19:17:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Olomouci

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.