Žádost o upuštění zbytku trestu řízení motorových vozidel.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Obvodní soud pro Prahu 5 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Roman Oplatek

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní JUDr. Humeni,dne 21.4.2022 jsem zasílal žádost k trestnímu příkazu č.j.2 T 81/2020 234, kde jsem žàdal o upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.Prosím o informaci zda jste již podnikala nějaké kroky.
Hezký den.
Roman Oplatek
email [email address]

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o upuštění
zbytku trestu řízení motorových vozidel." s evidenčním číslem
7741dec2-2b4a-45ba-9ff7-792cacba4588 a s běžným číslem 42196/2022 bylo
doručeno dne 25.05.2022 13:08:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.