Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a žádost o souhlas s uzavřením dohody o narovnání majetkoprávních vztahů (celek 48) včetně předkládací a důvodové zprávy pro Vládu ČR 21.března 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 24.3.2016 10:26:52
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 24.3.2016 10:26:52
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

8 příloh

 

142/2016-072-Z106/2

 

Vážený pane Havlíku,

 

dne 24. března 2015 jste zaslal na podatelnu Ministerstva dopravy žádost
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve které jste požádal o kopii materiálu Žádost o
souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo
hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a žádost o
souhlas s uzavřením dohody o narovnání majetkoprávních vztahů (celek 48)
včetně předkládací a důvodové zprávy pro Vládu ČR 21.března 2016.

 

Požadovaný materiál Vám zasíláme v příloze.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel Odboru komunikace

 

[1]logo MD_big

 

nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

 

References

Visible links