Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 39) pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 16.4.2015 07:52:39
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 16.4.2015 07:52:39
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o souhlas vlády s převodem majetku SŽDC

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

ČJ: 143/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás v jeden den se třemi žádostmi o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“). Ve všech žádostech jste požadoval materiál, který
Ministerstvo dopravy předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro jednání Vlády
ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného
majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (celek 39) pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Přehled dopravních staveb s předpokládaným
zahájením v letech 2014 až 2016 (aktualizace 03/2015) pro jednání Vlády ČR
dne 15.4.2015.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 16. dubna 2015, zaevidované pod č. p.
19301/2015-MD-CKDP, 19311/2015-MD-CKDP, 19310/2015-MD-CKDP.

 

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení
toto sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.
Žádáme Vás potřetí, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní
rozměr práva na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému
zneužití práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiály, které se vztahují k soupisu
nepotřebného majetku a k přehledu dopravních staveb (materiál + tabulka).
Materiál Přestavba železničního uzlu zatím nebyl Vládou ČR ještě
projednán, je tudíž ve fázi konceptu a bude ještě doplněn a upraven.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

odbor komunikace Ministerstva dopravy

 

 

Ministerstvo dopravy

5 příloh

ČJ: 143/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás v jeden den se třemi žádostmi o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“). Ve všech žádostech jste požadoval materiál, který
Ministerstvo dopravy předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro jednání Vlády
ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného
majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (celek 39) pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Přehled dopravních staveb s předpokládaným
zahájením v letech 2014 až 2016 (aktualizace 03/2015) pro jednání Vlády ČR
dne 15.4.2015.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 16. dubna 2015, zaevidované pod č. p.
19301/2015-MD-CKDP, 19311/2015-MD-CKDP, 19310/2015-MD-CKDP.

 

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení
toto sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.
Žádáme Vás potřetí, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní
rozměr práva na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému
zneužití práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiály, které se vztahují k soupisu
nepotřebného majetku a k přehledu dopravních staveb (materiál + tabulka).
Materiál Přestavba železničního uzlu zatím nebyl Vládou ČR ještě
projednán, je tudíž ve fázi konceptu a bude ještě doplněn a upraven.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

odbor komunikace Ministerstva dopravy

 

 

Ministerstvo dopravy

5 příloh

ČJ: 143/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás v jeden den se třemi žádostmi o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“). Ve všech žádostech jste požadoval materiál, který
Ministerstvo dopravy předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro jednání Vlády
ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného
majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (celek 39) pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Přehled dopravních staveb s předpokládaným
zahájením v letech 2014 až 2016 (aktualizace 03/2015) pro jednání Vlády ČR
dne 15.4.2015.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 16. dubna 2015, zaevidované pod č. p.
19301/2015-MD-CKDP, 19311/2015-MD-CKDP, 19310/2015-MD-CKDP.

 

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení
toto sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.
Žádáme Vás potřetí, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní
rozměr práva na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému
zneužití práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiály, které se vztahují k soupisu
nepotřebného majetku a k přehledu dopravních staveb (materiál + tabulka).
Materiál Přestavba železničního uzlu zatím nebyl Vládou ČR ještě
projednán, je tudíž ve fázi konceptu a bude ještě doplněn a upraven.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

odbor komunikace Ministerstva dopravy

 

 

Ministerstvo dopravy

5 příloh

ČJ: 143/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli na žádosti o materiály MD pro jednání vlády
 

 

Vážený pane Havlíku,

 

obrátil jste se na nás v jeden den se třemi žádostmi o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen „InfZ“). Ve všech žádostech jste požadoval materiál, který
Ministerstvo dopravy předkládá na vládu. Konkrétně jste uvedl:

 

„…žádám kopii materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro jednání Vlády
ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného
majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace (celek 39) pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015.“

 

„…žádám kopii materiálu Přehled dopravních staveb s předpokládaným
zahájením v letech 2014 až 2016 (aktualizace 03/2015) pro jednání Vlády ČR
dne 15.4.2015.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaše žádosti  převzaté podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 16. dubna 2015, zaevidované pod č. p.
19301/2015-MD-CKDP, 19311/2015-MD-CKDP, 19310/2015-MD-CKDP.

 

Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení
toto sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.
Žádáme Vás potřetí, abyste v dalších žádostech již neobcházel procesní
rozměr práva na informace prostřednictvím dělených žádostí, neboť takovému
zneužití práva nemůže být poskytována ochrana.

 

V příloze emailu najdete materiály, které se vztahují k soupisu
nepotřebného majetku a k přehledu dopravních staveb (materiál + tabulka).
Materiál Přestavba železničního uzlu zatím nebyl Vládou ČR ještě
projednán, je tudíž ve fázi konceptu a bude ještě doplněn a upraven.
Materiál Vám poskytneme, jakmile bude schválena jeho konečná a definitivní
podoba.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

odbor komunikace Ministerstva dopravy