Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informace - seznam členů Rady vlády pro veřejnou správu a jejich náhradníků v r. 2022 a 2023.

S přátelským pozdravem,

Leoš Bareš

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o seznam členů RVVS a jejich náhradníků,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 15.01.2024 16:39:57
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX07P6HM6.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem AVG zkontrolován na viry.
www.avg.com

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX07PGEHU
Spis. značka: MV- 12501-2/OSR-2024
Odesilatel: M-SVE-OSR
Věc: Žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. - odpověď

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti o seznam členů RVVS a jejich náhradníků. Historie mého dotazu je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_....

V návaznosti na to Vás žádám o seznam všech ad hoc zplnomocněných zástupců, kteří se v nepřítomnosti člena RVVS zúčastnili zasedání v letech 2022 a 2023 s výpisem, kolika zasedání se zúčastnili a kterého člena RRVS zastupovali.

S přátelským pozdravem,

Leoš Bareš

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Žádost o seznam členů RVVS a jejich náhradníků,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 22.01.2024 21:30:02
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX07PQ0SF.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem AVG zkontrolován na viry.
www.avg.com

Ministerstvo vnitra

10 příloh

PID: MVCRX07Q29C3
Spis. značka: MV- 12501-4/OSR-2024
Odesilatel: M-SVE-OSR
Věc: Žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. - doplnění