Žádost o rozsudek pana Ladislava Hojera

Lucie Jordánková vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl odmítnut Městský soud v Praze.

Lucie Jordánková

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o poskytnutí rozsudku v případu pana Ladislava Hojera vydaného 9. listopadu 1984 z důvodu potřeby ke zpracování seminární práce.
Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Jordánková

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek
pana Ladislava Hojera" s evidenčním číslem
25bc257e-f564-440c-87c5-be3c9ced7d7a a s běžným číslem 58922/2022 bylo
doručeno dne 16.02.2022 21:54:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pisančiková Dana, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

 

 

Adresát:

[1][FOI #9266 e-mail] ??

 

 

 

Adresa pro doručení:

[2][FOI #9266 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[3]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9266 e-mail] ??
2. mailto:[FOI #9266 e-mail] ??
3. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]