Žádost o rozsudek

Marina Babičová vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Obvodní soud pro Prahu 1 neměli požadované informace.

Marina Babičová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání rozsudku v řízení.
Spisová značka: 2 T 20 / 2022

S přátelským pozdravem,

Marina Babičová

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem f6c5e606-6d63-4a64-8f0e-3d7d603b9f56 a s běžným číslem
49920/2023 bylo doručeno dne 24.07.2023 12:12:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

  • Attachment

    prvopis 69 SI 564 2023 07 25 12 53 30 xF008 P pis sd len CHV dokument.pdf

    63K Download View as HTML

 

 

Vážená paní,

 

v příloze zasíláme odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace dle z. č.
106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 564/2023.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 24.7.2023,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

referent oddělení komunikace s veřejností

 

Za správnost vyhotovení:

 

Barbora Frýdlová

Vedoucí rejstříku 69 SI

 

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 587/14

112 94 Praha 1

 

Tel: 221 093 111