Žádost o rozsudek

Dominik Zábranský vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Dominik Zábranský

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 16 A 21/2021

S přátelským pozdravem,

Dominik Zábranský

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 6f78a96c-b6fd-47f8-88ad-0ad6f1ef5705 a s běžným číslem
94066/2023 bylo doručeno dne 27.06.2023 15:18:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 27. 6. 2023.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

vedoucí kanceláře správy soudu

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92 Ústí nad Labem

 

telefon:  +420 477 047 111

e-mail:    [1][emailová adresa]

web:        [2]http://www.justice.cz

 

[3]Justice

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-us...
3. https://justice.cz/web/krajsky-soud-v-us...