Robert GRIGAR

Povinný subjekt: Okresní soud v Pardubicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na zákládě práv ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věci sp. zn. 4T 34/2021
S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Okresní soud v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 3429a539-a948-4657-8d47-5b04fcd82f03 a s běžným číslem
26541/2023 bylo doručeno dne 26.04.2023 13:01:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Pardubicích

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Pardubicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 3429a539-a948-4657-8d47-5b04fcd82f03 a s běžným číslem
26541/2023, doručené dne 26.04.2023 v 13:01:17 a ověřené dne 26.04.2023 v
13:02:31, bylo přiřazeno ke spisové značce "41 SI 211/2023" a ke
zpracování dne 27.04.2023 v 10:15:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Pardubice

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tesnerová Táňa, Okresní soud v Pardubicích

2 přílohy

Vážený pane Grigare,

 

v příloze této zprávy Vám zasílám oznámení o výši úhrady za poskytnutí
informací dle § 17 ods. 3 IfZ.

 

S pozdravem

 

Táňa Tesnerová

referentka správy soudu

 

Okresní soud v Pardubicích

Na Třísle 118

530 95 Pardubice

466 750 274

[emailová adresa]