Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Wurm prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Žádost o rozsudek

Čekáme, až si Jakub Wurm přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání kopie soudního rozhodnutí ze dne 26.10.2021 - Č.J. 51(345/2021-46.
Zaslání rozsudku žádám v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Jakub Wurm

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 89f27143-b6bd-4a30-9dc5-92d8a4ba3a7e a s běžným číslem
115112/2021 bylo doručeno dne 29.11.2021 01:55:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 89f27143-b6bd-4a30-9dc5-92d8a4ba3a7e a s běžným číslem
115112/2021, doručené dne 29.11.2021 v 01:55:05 a ověřené dne 29.11.2021 v
01:57:10, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 506/2021" a ke
zpracování dne 29.11.2021 v 09:28:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ceplová Magdalena Mgr., Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vážený pane Wurme,

zdejší soud Vám zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné potvrzení
přijetí této emailové zprávy zpět na
adresu [1][emailová adresa].

S pozdravem

 

 

Mgr. Magdalena Ceplová

asistentka soudce

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Ceplová Magdalena Mgr., Obvodní soud pro Prahu 4

2 přílohy

Vážený pane,

zdejší soud Vám zasílá výše uvedené dokumenty a žádá o písemné potvrzení
přijetí této emailové zprávy zpět na
adresu [1][emailová adresa].

S pozdravem

 

 

Mgr. Magdalena Ceplová

asistentka soudce

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83  Praha 10 - Vršovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Wurm prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.