Žádost o rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na zákládě práv ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zaslání rozsudku ve věci sp. zn. 10 C 312/2017
S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem e8c06a70-34d3-40aa-b5ad-d32024a3ce51 a s běžným číslem
64240/2018 bylo doručeno dne 15.10.2018 21:06:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem e8c06a70-34d3-40aa-b5ad-d32024a3ce51 a s běžným číslem
64240/2018, doručené dne 15.10.2018 v 21:06:10 a ověřené dne 15.10.2018 v
21:16:31, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 285/2018" a ke
zpracování dne 16.10.2018 v 09:10:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Kateřina, Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasílám výzvu ze dne 22.října 2018 sp.zn. 39 Si 285/2018.

 

S pozdravem.

 

 

Kateřina Michálková

dozorčí úřednice a VSÚ

--------------------------------------

Obvodní soud pro Prahu 10

ul. 28. Pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 – Vršovice

 

    Tel.: 251 444 394

mobil : 737 244 191

[1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Važení, dne 15.10.2018 pod sp. zn. 39 Si 285/2018 jsem žádal o poskytnutí rozsudku sp. zn .10 C 312/2017, přičemž v hlavičce žádosti jsem nesprávně uvedl jako povinný subjekt Obvodní soud pro Prahu 6. K tomu uvádím, že hlavička byla nesprávně vyplněna nedopatřením a žádost tak opravdu byla adresována Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Zároveň se za toto omlouvám.

S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
rozsudek" s evidenčním číslem 9b556ee6-2e58-4c0b-92a4-41a4443a14d6 a s
běžným číslem 67067/2018 bylo doručeno dne 23.10.2018 17:36:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 10

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o
rozsudek" s evidenčním číslem 9b556ee6-2e58-4c0b-92a4-41a4443a14d6 a s
běžným číslem 67067/2018, doručené dne 23.10.2018 v 17:36:47 a ověřené dne
23.10.2018 v 17:45:55, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 285/2018" a
ke zpracování dne 24.10.2018 v 08:45:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 10

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

  Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 10 [1]23/10/2018

Zdejší soud Vám v příloze zasílá připojený dokument ve shora uvedené věci.
Prosím o Vaše zpětné potvrzení o doručení této e-mailové zprávy.  

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem.

Alena Hrušková

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

Praha 10, 100 83

Email: [1][[2]emailová adresa]

Tel: 251 444 393

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/za...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Subjekt: Hrušková Alena
K sp. zn. 39 Si 285/2018

Vážená paní,
potvrzuji přijetí zprávy a děkuji za zaslání anonymizovaného rozsudku

S pozdravem,

Robert GRIGAR

Informace pro všechny o.s.,

4 přílohy

Zdejší soud Vám v příloze zasílá připojené dokumenty ve shora uvedené
věci. Prosím o Vaše zpětné potvrzení o doručení této e-mailové zprávy.  

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem.

 

Alena Hrušková

sekretariát předsedy

Obvodního soudu pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

Praha 10, 100 83

Email: [1][[1]emailová adresa]

Tel: 251 444 393

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]emailová adresa]

[3]Vložený obrázek 1

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...