zadost o rozsudek 103 T 198/2014- 277

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Karviné měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Kateřina Kupčíková

Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Zadam o zaslani výše uvedeného rozsudku na mou k7gp4rd datovou ci email:[email address].

S přátelským pozdravem,
Kateřina Kupčíková

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zadost o rozsudek
103 T 198/2014- 277" s evidenčním číslem
39e013a8-dbbc-4bfc-a08b-51fe348d4cd9 a s běžným číslem 81393/2019 bylo
doručeno dne 05.07.2019 16:36:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - zadost o rozsudek
103 T 198/2014- 277" s evidenčním číslem
39e013a8-dbbc-4bfc-a08b-51fe348d4cd9 a s běžným číslem 81393/2019,
doručené dne 05.07.2019 v 16:36:15 a ověřené dne 05.07.2019 v 16:46:51,
bylo přiřazeno ke spisové značce "103 T 198/2014" a ke zpracování dne
08.07.2019 v 09:46:58.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná pobočka Havířov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.