Žádost o rozsudek

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 6.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na zákládě práv ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zaslání rozsudku ve věci sp. zn. 16 T/138/2014

S přátelským pozdravem,

Robert GRIGAR

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 0ff3e026-bc1c-4886-a015-260718a9feb6 a s běžným číslem
47856/2018 bylo doručeno dne 15.10.2018 21:06:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozsudek" s
evidenčním číslem 0ff3e026-bc1c-4886-a015-260718a9feb6 a s běžným číslem
47856/2018, doručené dne 15.10.2018 v 21:06:11 a ověřené dne 15.10.2018 v
21:16:28, bylo přiřazeno ke spisové značce "52 SI 274/2018" a ke
zpracování dne 16.10.2018 v 08:29:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

ážený pane Grigare,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 15.10.2018, vedenou pod
spisovou značkou 52 Si 274/2018.

 

S pozdravem

 

Magdalena Chmelíková

vyšší soudní úřednice

OS Praha 6

Mail: [1][[1]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...