Žádost o rozhodnutí ve věci 6 TO 106/2015

Dotaz byl úspěšný.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání usnesení ve věci 6 TO 106/2015.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozhodnutí
ve věci 6 TO 106/2015" s evidenčním číslem
7baf0cee-92bf-40f5-9967-18376f62aea8 a s běžným číslem 14830/2016 bylo
doručeno dne 19.12.2016 15:23:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha