Žádost o rozhodnutí ve věci 3 Tm 12/2016

Pavel Schrötter vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 4

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 4.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o anonymizované rozhodnutí, které bylo ve věci 3 Tm 12/2016 vyhlášeno dne 7.12.2016.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozhodnutí
ve věci 3 Tm 12/2016" s evidenčním číslem
4298e826-4fef-4d74-8049-3b70f3d8cd2e a s běžným číslem 129931/2016 bylo
doručeno dne 12.12.2016 11:35:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o rozhodnutí
ve věci 3 Tm 12/2016" s evidenčním číslem
4298e826-4fef-4d74-8049-3b70f3d8cd2e a s běžným číslem 129931/2016,
doručené dne 12.12.2016 v 11:35:37 a ověřené dne 12.12.2016 v 11:44:25,
bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 190/2016" a ke zpracování dne
12.12.2016 v 13:49:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Hrušková Alena
Obvodní soud pro Prahu 4

15/12/2016

Vážený pane,

 
zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy.

 

S pozdravem

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [1][[1]emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]emailová adresa]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...