Žádost o poskytnutí soudního rozhodnutí

Diana Stará vznesl tento dotaz dotaz na Vrchní soud v Praze

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Vrchní soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku/usnesení týkajícího se zásahu do integrity architektonického díla. Jednalo se o "psí okénko", které vytvořil pan Lang na balkoně svého bytu - to Krajský soud v Praze označil za zásah do integrity architektonického díla, což potvrdil svým rozhodnutím i Vrchní soud. Účastníky byli pan Martin Lang a architekt Andrej Páleš zastoupený advokátem Ondřejem Koliskem z advokátní kanceláře Štaidl Leška.
O sporu pojednává článek ze dne 26. 7. 2022 v Hospodářských novinách.

S přátelským pozdravem,

Diana Stará

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o poskytnutí
soudního rozhodnutí" s evidenčním číslem
349ac7c3-335b-4d0b-9cff-d37933152bcb a s běžným číslem 11377/2022 bylo
doručeno dne 28.07.2022 10:20:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Baldová Alena, Vrchní soud v Praze

1 příloha

VRECHNÍ SOUD V PRAZE

Si 287/2022

 

 

Vážená paní

Diana Stará

 

 

 

K Vaší žádosti ze dne 28.7.2022 Vám v příloze posíláme požadované
anonymizované rozhodnutí¨

Vrchního soudu v Praze.

 

 

S pozdravem

Alena Baldová

Vrchní soud v Praze