Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.

Jan Čech vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o., IČO 47536209, se všemi přílohami a dodatky.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

4 přílohy

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městys Liteň k vyřízení mé žádosti 'Žádost o poskytnutí smlouvy se společností Aquaconsult spol. s r.o.'.

Žádal jsem o poskytnutí smluv včetně všech dodatků, bez nichž poskytnutí samotné smlouvy nemá valný význam. Vzhledem k tomu, že nebyl poskytnutý dodatek smlouvy "O odborné a technické pomoci" při provozování veřejné splaškové kanalizace na území městyse Liteň, která byla odsouhlasená na Veřejném zasedání č. 29 dne 3.5.2017 usnesením č.61, je zřejmé že mohou chybět i další dodatky. S ohledem na tuto skutečnost je zřejmé, že poskytnutá informace není úplná. Žádám tedy o tento dodatek a všechny další, které byly s f. Aquaconsult spol. s r.o. uzavřeny po 9.9.2015. Dále je z poskytnutého Dodatku č.1 ke smlouvě o odborné a technické pomoci VODOVOD uzavřené dne 30.5.2016 podepsané dne 1.11.2018 zřejmé, že nebyla poskytnuta právě smlouva o technické pomoci při provozování vodovodu - žádám tedy o poskytnutí této smlouvy a příslušných dodatků, mimo dodatek č. 1. který byl již poskytnut.

Pro pořádek doplním důvod mojí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.. Žádal jsem starostu o poskytnutí smlouvy na dvou zasedáních zastupitelstva, na poskytnutí smlouvy měl čas od 4.5.2023 do odeslání žádosti podle zákona č.106...

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/zadost_...

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

Přeposílám znova, odpověď kterou jsem odesílala 21.07.2023.
S pozdravem

Kateřina Nožinová

Městys Liteň
Matrikářka, Czech Point, Ověřování,
podatelna, trvalý pobyt, hřbitov
[emailová adresa]
Tel. 702 054 433

ukázat citované pasáže

Kateřina Nožinová, Městys Liteň

V registru smluv, smlouvy jsou, nově jsme je aktualizovali o dodatky.

Avizované smlouvy jsme posílali v jednom souboru, protože nám to přišlo
přehlednější pro Vás.

Smlouvy v registru jsou, jen se musí umět vyhledat.

 

S pozdravem

 

Kateřina Nožinová

 

Městys Liteň

Matrikářka, Czech Point, Ověřování,

podatelna, trvalý pobyt, hřbitov

[1][emailová adresa]

Tel. 702 054 433

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]